Prof. Dr. Mustafa KAÇAR

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Mustafa KAÇAR
Prof. Dr. Mustafa KAÇAR

Bölüm Başkanı

Biyografi

20.09.1960 tarihinde Hatay’ın Altınözü kasabasına bağlı Altınkaya köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamlayıp 1977 yılında Antakya lisesinden mezun oldu. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda lisans eğitimine başladı ve adı geçen anabilim dalından Mihrimah Sultan’ın Vakıf Eserleri, adlı bitirme teziyle 1983 yılında mezun oldu. Aynı yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda Yüksek lisans eğitimine başladı ve 1986 yılında Osmanlı Telgraf İşletmesi (1854-1871), konulu teziyle mezun oldu. Osmanlı Devletinde Bilim ve Eğitim Anlayışında Meydana Gelen Değişmeler ve Mühendishanelerin Kuruluşu konulu teziyle 1996 yılında Doktorasını verdi. 1987 yılında Araştırma görevlisi ,1997 tarihinde Yardımcı doçent olmuştur. 27.11.2000 tarihinde Doçent,  2008 yılından Prof. Dr. olaroldu. 2013 Yılında emekli olarak, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Bilim Tarihi Bölümü'nü kurmuştur. Halen aynı görevinde çalışmalarına devam etmektedir. 

Akademik Kimlik
Öğrenim Durumu
1996
Bilim tarihi
İstanbul Üniversitesi

Doktora

1986
Tarih
İstanbul Üniversitesi

Yüksek Lisans

Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
İstanbul Üniversitesi

Lisans

Akademik Unvanlar
2006
İstanbul
Bilim Tarihi

Prof. Dr.

2001
İstanbul
Bilim Tarihi

Doç. Dr.

1997
İstanbul
Bilim Tarihi

Yard. Doç. Dr.

Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans Tezleri
 • Gülşah Arpacı (2005), “Harbiye Mektebinin Türkiye’de Modern Bilimlerin Gelişmesindeki Yeri (1834-1876)”
 • İbrahim Korkmaz, “İktisat Felsefesi ve İktisat Teorilerinin Niteliği,
 • Hacı Yaver Çerçi, “Memlüklü Zerdkaş, Erenboğa’nın Kitab-ı Enik adlı eseri (devam ediyor)
Doktora Tezleri
 • Aziz Şakir (2004), “Edirne ve Civarında Osmanlı Kültür ve Bilim Ortamının Oluşumu”
 • Kishimjan Eshenkulova, “Modern Bilimlerin Orta Asya’ya Girişi (Sovyetler Dönemi’ne Kadar-1917)”
Yayınlar
Makale
 • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • 8- Atilla Bir, Mustafa Kaçar; “The First Waterwheel was Build and Spread Out from Niksar (Cabeira)”, IWA WWTAC 2012, 3. IWA Specialized Conference on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, March 22-24, 2012- Istanbul, Turkey, Conference Proceedings, p. 534-546.
 • “11.Yüzyılda bilim ve teknoloji: El- Biruni'nin Katkıları/Science and Technology in 11 Century: Al-Biruni's Contributiıons ”. “Kyrgyz –Turkish Manas University 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Year”, Proceeding of the International Symposium on the contributiıon of Central Asian Scholars to the World Science, 18-19 October 2019 Osh Kyrgyszstan, s. 67-80.
 • “Müslüman Coğrafyacıların Dünyaya bakışı”, Bilimsel bildiri, “Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına: Endülüs ve Osmanlı Medeniyetlerinde Bilim ve Teknoloji Uluslararası Sempozyumu, Madrid, Centro Cultural La Corrala, UAM 27-29 .06.2019
 • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Osmanlı İmparatorluğu’nda Askerî Sahada Yenileme Döneminin Başlangıcı”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, yay. Haz. F. Günergun, İstanbul 1995, s. 227-238.
 • “Osmanlı İmparatorluğu’nda Askeri Teknik Eğitimde Modernleşme Çalışmaları ve Mühendishanelerin Kuruluşu (1808’e kadar)”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları II, yay. Haz. F. Günergun, İstanbul 1998, s. 69-137.
 • “Türk Bilim Tarihi Kurumu (TBTK) ve Bilim Tarihi Çalışmalarındaki Yeri”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi: Türk Bilim Tarihi, Cilt 2, sayı 4, İstanbul 2004, s. 581-593
 • “Osmanlılarda Askeri Teknik Eğitim”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi: Türk Bilim Tarihi, Cilt 2, sayı 4, İstanbul 2004, s. 455-469.
 • “Bedrettin Muhammed el-İstanbulî’nin Teslis-i Zaviye (Açıyı Üçe Bölme) ve Tesbi’-i Da’ire (Daireyi Yediye Bölme) Risaleleri”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, ed. F. Günergun, Cilt IV, sayı 2, İstanbul 2003, s. 1-20. (Atilla Bir ile).
 • “Osmanlı Ordusunda Görevli Fransız Subayı Saint-Rémy’nin İstanbul’daki Top Döküm Çalışmaları (1785-87)”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, ed. F. Günergun, Cilt V, sayı 1, İstanbul 2003, s. 31-48.
 • “Salih Zeki, Teslis-i Zaviye Konusundaki “Bir Hendese Meselesi” Adlı Yazı Dizisi”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları (Salih Zeki Özel Sayısı),ed. Feza Günergun, Cilt VII, sayı 1, İstanbul 2005, s.45-65 (Atilla Bir ile birlikte).
 • Diger Makaleler
 • “Hasan Çelebi, Lagari”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 16, İstanbul 1997, s. 315-316.
 • “Mihrimah Sultan”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 16, İstanbul 1997.
 • “Hezarfen Ahmed Çelebi”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt 17, İstanbul 1998, s. 297.
 • “Rubu Tahtası”, TDV. İslam Ansiklopedisi, Cilt. 35, Yıl. 2008, s.179-184. (Atilla Bir ile birlikte)
 • “Saat”, TDV. İslam Ansiklopedisi, Cilt 35, Yıl 2008, s. 322-325. (Atilla Bir ile birlikte)
 • -“Usturlap”, TDV. İslam Ansiklopedisi, Cilt, 42, yıl 2012, s. 195-198, (Atilla Bir ile birlikte)
 • “Osmanlılarda Deniz Torpidoları Hakkında İlk Tercüme Eser”, E’r-Risaletü’l-Berkiye fi Alati’r-Ra’diye”, 1. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi Bildirileri, Türk Teknoloji Tarihi, yay.haz. Emre Dölen ve Mustafa Kaçar, İstanbul 2003, s. 155-163.
 • “Aynı Münasebetle İki Nutuk, Sultan İkinci Mahmud’un Mekteb-i Tıbbiye Ziyaretinde İrad Ettiği Nutkun Hangisi Doğrudur?”, Tarih ve Toplum, sayı 83, Kasım.1991, İstanbul, s. 44-48 (E. İhsanoğlu ile)
 • “Osmanlı İmparatorluğu’nda İlk Mühendishane’nin Kuruluşu”, Toplumsal Tarih, sayı 54, Haziran 1998, s. 4-11.
 • “Mühendishane’den Teknik Üniversiteye Türkiye’de Mühendislik Eğitiminin Kısa Tarihi”, İstanbul, sayı 33, Nisan 2000, s. 103-109.
 • “Osmanlı Devleti’ne Modern Topçuluğun Girişi (Sürat Topçuları Ocağı)”, Yeni Türkiye, yıl 6, sayı 31, (Osmanlı Özel Sayısı), Ocak –Şubat 2000, s. 647-651.
 • “Cumhuriyetin 75. Kuruluş Yıldönümünde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü”, Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Tıp Tarihi Çalışmaları (1973-1998), ed. F. Günergun, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 3421, Bilim Tarihi Müzesi ve Dokümantasyon Merkezi (BİMDOK) Yay. No. 2, Ankara 2000, s. 43-79.
 • “Osmanlılarda ‘Teslis-i Zaviye’(Açıyı Üçe Bölme) Meselesi”, Düşünen Siyaset: Bilim Tarihi, sayı: 16, Ankara (Nisan) 2002, s. 161-177 (Atilla Bir ve Mahmut Kayral ile).
 • “Pascal ve Teoremi”, Bilim Tarihi Araştırmaları, sayı 01, ed. Erkan Baş, İstanbul (Ekim) 2005, s. 78-82 (Atilla Bir ve Mahmut Kayral ile birlikte).
 • “Pascal’ın Hesap Makinesi”, Bilim Tarihi Araştırmaları, sayı 02, ed. Erkan Baş, İstanbul (Kış) 2006, s. 113-121 (Atilla Bir ile birlikte).
 • “Osmanlı Coğrafya ve Astronomi Tarihinde Cihannüma”, Sosyoloji ve Coğrafya, Türk Sosyolojisi Araştırmaları, Sosyoloji Yıllığı-Kitap 15, Yay. Haz. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, İstanbul (Haziran) 2006, s. 536-546.
 • “Pioneers of Automatic Control Systems”, Essays in Honour of Ekmeleddin İhsanoğlu vol. I, Ed. Mustafa Kaçar- Zeynep Durukal, İstanbul 2006, s.557-566, (Atilla Bir ile birlikte).
 • “Osmanlı Bilimi” Kavramının Oluşumu ve Günümüz Bilim Tarihçiliği, Essays in Honour of Ekmeleddin İhsanoğlu vol. I, Ed. Mustafa Kaçar- Zeynep Durukal, İstanbul 2006, s.393-413
 • “İlk Osmanlı Mühendisleri”, Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu’na Armağan, Ed. Zeynep Tarım, Ertuğ, İstanbul Üniversitesi Yayın No. 4636, İstanbul 2006, s. 495-510.
 • “El-Cezeri’nin Batar Türden Bir Süreölçeri (Tarcahar)”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları (Emre Dölen Armağanı), ed. Feza Günergun, Cilt VI, sayı 2, İstanbul 2005, s. 23-33 (Atilla Bir ve Mahmut Kayral ile birlikte).
 • “Osmanlı İmparatorluğunda Mühendishanelerin Kuruluşu”, Osmanlı, Cilt VIII, ed. Güler Eren, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s. 680-697.
Bildiri
 • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
 • “Contributions of the Hodjas From the Imperial Engineering School (Muhendishane) to the Development of the Ottoman Science During the Reign of Sultan Selim III”, International Symposium on Science, Technology, and the 19th Century state: The Role of the Army (7-8 Temmuz 2000 / Syros-Yunanistan).
 • “L’Ecole Grecque de Kuruçeşme (Helleno Philosophical School)”, The Unification of Scientific Europe, 17th-19th centuries, (11-14 Ekim 2000-Atina) Institute for Neohellenic Research Yayınları.
 • “Osmanlılarda İhtida ve Bilgi Transferi: İngiliz Selim Efendi Örneği”, İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından 10-11 Ekim 2003 tarihleri arasında İstanbul Kuştepe Kampüsü’nde düzenlenen European Science and Scientist in the Ottoman Empire of the 19th Centurykonulu Sempozyum.
 • “The Use of Water-Wheels in the Near East and the Balkans”, 24-25 Temmuz 2004 tarihleri arasında Mostar’da (Bosna Hersek) düzenlenen Ekrem Hakkı Ayverdi and Ottoman Architecture in the Balkans konulu Sempozyum (Atilla Bir ile birlikte).
 • “The Transfer of know-how and the contributions of Sébastien Le Roy to Ottoman shipbuilding (1784-1789)”, Bilim Tarihi Anabilim Dalı tarafından 10-14 Mayıs 2006 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde düzenlenen International Workshop on the History of Science and Technology Adoption and adaptation: the travel of methods, techniques and technologies between Asia and Europe and the transformations of know-how konulu uluslararası bilim ve teknoloji tarihi sempozyumu.
 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
 • Diger Bildiriler
 • “Teknolojide 800 Yıllık Önderlik (780-1580), Benu Musa, el-Cezeri ve Takiyüddin”, Türk Patent Enstitüsü Enformasyon, Dokümantasyon ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 16 Kasım 2006 tarihinde, enstitünün Ankara’daki konferans salonunda, Sınai Mülkiyetin 135. Yılı Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen program (Atilla Bir ile birlikte).
 • 26- “Türk Okçuluğu”, 21 Kasım 2006 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde düzenlenen Felsefe Bölümü Semineri.
Kitaplar
 • Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • “Antik Haberleşme/Aancient Communications”, Dünden Yarına Haberleşmenin Serüveni/The Story of Communications Past to Future, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2007, s.19-37. (Atilla Bir ile birlikte) Ingilizce
 • “Türklerde Bilim”, Türk Tarihi ve Kültürü, ed. Cemil Öztürk, Pegem A. Yay., Ankara 2004, s. 369-392.
 • “Telgrafın Doğuşu ve Haberleşmede Devrim/Birth of Telegraphy and Communications Revolution”, Dünden Yarına Haberleşmenin Serüveni/The Story of Communications Past to Future, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2007, s.85-92.
 • “Osmanlı Havacılığı=Otoman Aviation”, Türk Dünyası Kültür Atlası, Osmanlı Dönemi, (Türkçe-İngilizce), Cilt II, yay. Haz. Yavuz Tiryaki, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yay., İstanbul 1999, s. 432-443
 • Diger kitaplar
 • Ahmet Ziya bin Rıza (Akbulut), Rubu Tahtası kullanım Kılavuzu, Yayına hazırlayanlar Şinasi Acar, Atilla Bir, Mustafa Kaçar, Biryıl Yay. İstanbul 2010.
 • - “Türklerde Bilim”, Türk Tarihi ve Kültürü, ed. Cemil Öztürk, Pegem A. Yay., Ankara 2004, s. 369-392.
 • Türk Teknoloji Tarihi, İstanbul 2003, X+315 s.(Emre Dölen ile birlikte)
 • Çağını Yakalayan Osmanlı!, Osmanlı Devletinde Modern Haberleşme ve Ulaştırma Teknikleri, İstanbul 1995, xvı+701s (E. İhsanoğlu ile birlikte)
Diğer Yayınlar
Projeler
 • İ.Ü Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 360/030605 nolu “Türkiye’de Bilim Aletlerinin Gelişim Tarihi” konulu Araştırma projesi
Aldığı Ödüller
 • 18-19. Yüzyıllarda Osmanlı-Fransız ilişkileri çerçevesinde Fransız mühendislerinin Türkiye’deki Faaliyetleri hakkında Paris ve Nantes şehirlerindeki devlet arşivlerinde araştırma yapmak amacıyla Fransa Devleti tarafından verilen araştırma bursu (Mart- 1995- Aralık 1995)
Dersler
Verdiği Dersler
Sınıf Ders Adı Program Fakülte
- Bilim Felsefesi Lisans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
1 İslam Bilim Tarihine Giriş I Lisans
1 İslam Bilim Tarihine Giriş II Lisans
2 Osmanlı Bilim Tarihi I Lisans
- Osmanlı Bilim Tarihi II Lisans
3 İslam Ziraat Tarihi Lisans
4 İslam Biliminin Avrupa'ya Transferi I Lisans
2 Bilim Tarihi ve Felsefesi Lisans
3 Bilim Tarihi Lisans
1 Bilimsel kaynakların Görsellerinin Yorumu Yüksek Lisans FSMVÜ
1 Bilim Felsefesi Doktora FSMVÜ
4 İslam Biliminin Avrupa'ya Transferi II Lisans
4 İslam'da Tarih Çalışmaları Lisans
3 İslam Astronomisinin Avrupa'ya Etkisi Lisans
1 Bilmsel Araştırma ve Yazım Teknikleri Doktora FSMVÜ
İletişim
 • AdresValide-i Atik Mah. Eski Toptaşı Cad. No:93 Üsküdar / İstanbul - Üsküdar Yerleşkesi
İletişim Formu